การควบคุมอาหารและการออกกำลังกายดีต่อการรักษา resistant hypertension

MEDICAL Internal Medicine : All

30/09/2022

Medical Tribune

clinic systolic BP และ 24-hour ambulatory BP ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

Related News

การใช้ยาลดความดันโลหิตในผู้ที่ความดันโลหิตปกติช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

Kazem Rahimi และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร รายงานผลการทำ meta-analysis ของการศึกษาแบบ randomized controlled trials (RCT) 48 การศึกษา ลง...

20/05/2021

MEDICAL Internal Medicine

การใช้ยาลดความดันโลหิต 4 ชนิดร่วมกันมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ ARB เพียงชนิดเดียว

การศึกษา QUARTET* เป็นการศึกษาแบบ multicentre, double-blind, parallel-group, randomised, phase III trial เพื่อประเมินประสิทธิภาพการรักษาด้วยการให้ยา a...

24/09/2021

MEDICAL Internal Medicine

ความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหลังจากได้รับ ARB

มีรายงานระบุว่าการให้ยา angiotensin receptor blockers (ARBs) แก่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดภาวะสมองเสื่อม (dementia) ด้วยเหตุนี้ Chi...

31/08/2021

MEDICAL Internal Medicine

การป้องกันความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระหว่างการผ่าตัดต้อกระจกด้วยดนตรี

ความวิตกกังวลและความเครียดจะกระตุ้น sympathetic nervous system ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตเพิ่มขึ้น (Cogn Behav Ther 2006; 35: 216-225) ใ...

07/09/2021

MEDICAL Ophthalmology

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us