กินอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำเสี่ยงเป็นมะเร็งบางชนิด

MEDICAL Oncology

05/09/2022

Medical Tribune

อาหารที่มีอัตราส่วนของคาร์โบไฮเดรตต่ำ จะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็ง ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อไขมันและโปรตีนที่บริโภคมีแหล่งที่มาจากสัตว์

Related News

วัคซีน Moderna มีประสิทธิภาพในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

เมื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) อาจทำให้เกิดอาการรุนแรงและเสียชีวิตสูง ด้วยเหตุนี้จึงแนะนำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งฉีดวัค...

02/12/2021

MEDICAL COVID-19

ตรวจสอบความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเนื่องจากการออกกำลังกายและการพักผ่อนไม่เพียงพอ

เป็นที่ทราบกันดีว่าการออกกำลังกายไม่เพียงพอ และการพักผ่อนไม่เพียงพอ ต่างเป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เช่นนั้นแล้วความเสี่ยงจากการทำพฤ...

16/07/2021

MEDICAL Internal Medicine

G4B1 antibody ตัวใหม่สำหรับตรวจหามะเร็งหลอดอาหาร

ทีมวิจัยประสบความสำเร็จในการพัฒนาแอนติบอดีตัวใหม่ หรือ G4B1 เพื่อตรวจหามะเร็งผิวหนังชนิด squamous cell carcinoma (SCC) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งห...

17/06/2022

MEDICAL Oncology

ตรวจโรคมะเร็งตับอ่อนด้วยพยาธิตัวกลม

เป็นที่ทราบกันดีว่าพยาธิตัวกลม (nematode) ไวต่อกลิ่นมาก เมื่อรับรู้กลิ่นเฉพาะของมะเร็งในปัสสาวะมนุษย์ ก็จะแสดงพฤติกรรมดึงดูดด้วยการย้ายไปบริเวณนั้น ส่...

01/10/2021

MEDICAL Oncology

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us