อนุมัติ oral JAK inhibitor เพื่อรักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม

MEDICINE

01/07/2022

Medical Tribune

USFDA อนุมัติ Baricitinib สำหรับรักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม

Related News

FDA อนุมัติการใช้ยาฉีดแบบเดือนละหนึ่งครั้งสำหรับรักษา HIV

การใช้ยาต้านไวรัส HIV สามารถลดลงเหลือเพียงเดือนละครั้งเท่านั้น โดยในวันที่ 21 มกราคม 2021 ทางองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) ได้อนุมัติยา...

08/02/2021

MEDICINE

Baricitinib ได้รับการอนุมัติสำหรับรักษา COVID-19 เป็นตัวที่ 3

ในวันที่ 23 เมษายน 2021 ทางบริษัท Eli Lilly Japan ได้แถลงว่า baricitinib ซี่งเป็นยากลุ่ม JAK inhibitor ชนิดรับประทาน (ชื่อการค้า: Olumiant®) ได้รับการ...

28/04/2021

MEDICINE

องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) อนุมัติให้ dapagliflozin เป็นยาตัวแรกในกลุ่ม SGLT-2 inhibitors ที่ใช้ในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (heart failure)

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ยา dapagliflozin (Forxiga®) ซึ่งเป็นยากลุ่ม SGLT-2 inhibitors ตัวแรกที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเ...

13/05/2020

MEDICINE

รายการยาใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจาก FDA ในเดือนมีนาคม 2020

รายการยาใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจาก FDA ในเดือนมีนาคม 2020...

07/04/2020

MEDICINE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us