การศึกษาจากญี่ปุ่นพบคนที่มี BMI 22 ขึ้นไปเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมลดลง

MEDICAL Oncology

01/07/2022

Medical Tribune

ผู้หญิงอายุต่ำกว่า 45 ปี เสี่ยงจะเป็นมะเร็งเต้านมน้อยลงหากมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตั้งแต่ 22 ขึ้นไป

Related News

ประสิทธิภาพของการลดน้ำหนักจากการใช้ semaglutide และ liraglutide

จากผลลัพธ์ของการศึกษา STEP8 แบบ randomized controlled trials เพื่อเปรียบเทียบผลการลดน้ำหนักจากการใช้ GLP-1 receptor agonist 2 ชนิด (ยาฉีด) ในตัวอย่างป...

24/02/2022

MEDICAL Internal Medicine

MIT “Mirai” - AI ทำนายการเกิดมะเร็งเต้านม ที่สามารถใช้ได้กับประชากรหลากหลายเชื้อชาติทั่วโลก

หัตถการ (intervention) สำหรับมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้การพยากรณ์โรคของผู้ป่วยดีขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการใช้เครื่อง...

02/03/2021

MEDICAL Medtech

BMI ที่สูงกว่า 23 เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการ COVID-19 ที่รุนแรง

ปัจจุบันมีการชี้ให้เห็นว่าโรคอ้วนคือปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้อาการของ COVID-19 รุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตามมีการแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ BMI จะอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่เม...

21/05/2021

MEDICAL COVID-19

แก้ปัญหา false negative จากการตรวจโรคมะเร็งเต้านมด้วยการทำอัลตราซาวด์เพิ่ม

เป็นเวลากว่า 5 ปีแล้วที่ผลของการศึกษา ‘J-START’ ถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร The Lancet (2016; 387: 341-348) การศึกษานี้เป็น randomized controlled trial ขนาดใ...

17/09/2021

MEDICAL Oncology

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us