การฝากครรภ์ช่วยป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

MEDICAL OB/GYN

13/06/2022

Medical Tribune

Érica C. Defilipo และคณะจาก Universidade Federal de Juiz de Fora ประเทศบราซิล ทำการศึกษาแบบ case-control study โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบปัจจัยเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนด จากนั้นเผยแพร่ลงใน Rev Paul Pediatr (2022; 40: e2020486) พบว่า มารดาที่เคยคลอดก่อนกำหนด ความรุนแรงขณะตั้งครรภ์ และการผ่าตัดคลอดเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด แต่การฝากครรภ์และไปพบแพทย์ตามกำหนดช่วยป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

Related News


หญิงตั้งครรภ์ที่ฉีดวัคซีน COVID-19 ไม่เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด

Heather S. Lipkind และคณะ จาก Yale University สหรัฐอเมริกา จัดทำโครงการศึกษาแบบ retrospective cohort study เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของการฉีดวัคซีนไวรัส...

20/01/2022

MEDICAL COVID-19


ส่งเสริมการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่สตรีมีครรภ์

แนวโน้มผู้ป่วย COVID-19 กลับมาเพิ่มขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน ทำให้เกิดความกังวลถึงแนวโน้มการติดเชื้อในอนาคต จึงอยากเน้นย้ำถึงข้อเสนอแนะ...

07/07/2022

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us