การฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5 - 15 ปี ป้องกันเชื้อสายพันธุ์ Omicron ได้

MEDICAL COVID-19

29/03/2022

Medical Tribune

ในเดือนพฤศจิกายนปี 2021 สหรัฐอเมริกาได้มีการเพิ่มช่วงอายุ 5-11 ปีเข้าไปในกลุ่มอายุที่แนะนำให้ฉีดวัคซีน COVID-19 ของ Pfizer โดย Ashley L. Fowlkes และคณะจาก COVID-19 Emergency Response Team ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกา (CDC) รายงานว่าได้ดำเนินการศึกษาแบบ Cohort Study เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของวัคซีนที่ฉีดให้กับกลุ่มเด็กอายุ 5-15 ปี และพบว่าความเสี่ยงที่จะติดเชื้อสายพันธุ์ Omicron ลดลง 31% ในเด็กอายุ 5-11 ปี และลดลง 59% ในเด็กอายุ 12-15 ปี

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

การไตร่ตรองให้ดีก่อนให้เด็กใช้แว่นตาตัดแสงสีฟ้า

ในขณะที่กำลังมีการหารือเกี่ยวกับผลกระทบของแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ LCD ของอุปกรณ์ดิจิตอลทั้งต่อจิตใจและร่างกาย แว่นตาตัดแสงสีฟ้าที่มีวางจำหน่ายท...

06/05/2021

MEDICAL Ophthalmology

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us