ญี่ปุ่นขออนุมัติ “ยารักษาโรค COVID-19 ชนิดใหม่” แห่งแรกในเอเชีย

MEDICAL COVID-19

25/02/2022

© 2022 Medical Leaders Thailand. All Rights Reserved

จากสื่อต่างประเทศรายว่า เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ บริษัท Shionogi Pharmaceutical Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่นได้ยื่นขออนุมัติการผลิตและจัดนำหน่าย “ยารักษาโรค COVID-19 ชนิดใหม่” แบบมีเงื่อนไขต่อกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ หากได้รับการอนุมัติ จะเป็นยารักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 อาการไม่รุนแรงจนถึงปานกลางที่พัฒนาเป็นตัวแรกในประเทศญี่ปุ่นรวมถึงทวีปเอเชีย

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

การไตร่ตรองให้ดีก่อนให้เด็กใช้แว่นตาตัดแสงสีฟ้า

ในขณะที่กำลังมีการหารือเกี่ยวกับผลกระทบของแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ LCD ของอุปกรณ์ดิจิตอลทั้งต่อจิตใจและร่างกาย แว่นตาตัดแสงสีฟ้าที่มีวางจำหน่ายท...

06/05/2021

MEDICAL Ophthalmology

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us