หญิงตั้งครรภ์ที่ฉีดวัคซีน COVID-19 ไม่เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด

MEDICAL COVID-19

20/01/2022

Medical Tribune

Heather S. Lipkind และคณะ จาก Yale University สหรัฐอเมริกา จัดทำโครงการศึกษาแบบ retrospective cohort study เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของการฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ในหญิงตั้งครรภ์ ด้วยกลุ่มตัวอย่างหญิงตั้งครรภ์มากกว่า 40,000 คนในสหรัฐอเมริกา จากนั้นเผยแพร่ผลลัพธ์ดังกล่าวลงใน MMWR Morb Mortal Wkly Rep (2022; 71: 26-30) ของ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) พบว่า การฉีดวัคซีนไม่ได้ไปเพิ่มความเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนด หรือ small for gestational age (SGA) โดย CDC แนะนำให้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ ที่เพิ่งตั้งครรภ์ (รวมถึงหญิงที่ให้นมบุตร) ที่กำลังคิดว่าจะตั้งครรภ์ในปัจจุบัน หรือมีโอกาสตั้งครรภ์ในอนาคตไปฉีดวัคซีน

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us