แอสไพรินไม่มีประสิทธิภาพต่อการรักษา COVID-19

MEDICAL COVID-19

14/01/2022

Medical Tribune

มีรายงานว่าผู้ป่วยโรค COVID-19 เสี่ยงที่จะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน (thrombosis) ร่วมด้วย ทำให้นักวิทยาศาสตร์พัฒนาและค้นหายารักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทาง Randomized Evaluation of COVID-19 Therapy (RECOVERY) Collaborative Group จากสหราชอาณาจักร จึงได้ศึกษาแบบ open-label, randomized controlled trial (RCT) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้แอสไพรินในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 จากนั้นเผยแพร่ผลลัพธ์ลงในวารสาร Lancet (ฉบับออนไลน์ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021) พบว่า การใช้ยาแอสไพรินร่วมกับการรักษามาตรฐาน ไม่ลดอัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุหลังจากรักษาไปแล้ว 28 วัน

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

[Breaking News] อังกฤษพบผู้เสียชีวิตจาก Omicron รายแรกแล้ว!

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2021 สื่อต่างประเทศรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron รายแรกแล้ว เป็นชาวอังกฤษ...

13/12/2021

MEDICAL COVID-19

ควรให้บุตรหลานฉีดวัคซีน mRNA หรือไม่ ?

สรุปประกาศจาก CDC เรื่อง mRNA COVID-19 Vaccine-Associated Myocarditis

16/11/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us