การใช้ Pocket Echo ในสถานการณ์ฉุกเฉินและประสิทธิภาพในการควบคุมการติดเชื้อ

MEDICAL Medtech

11/01/2022

Copyright © Nikkei Business Publications, Inc.

Pocket Echo เครื่องมือทางการแพทย์ขนาดเล็กชนิดใส่กระเป๋าเสื้อ มีน้ำหนักเบา และพกพาสะดวกตามชื่อ หนึ่งในสถานการณ์ที่มักนำอุปกรณ์นี้ไปใช้คือการแพทย์ฉุกเฉิน ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่จำเป็นต้องวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว POCUS (Point of Care Ultrasound) ที่เป็นการทำอัลตราซาวด์ข้างเตียงซึ่งเป็น “การขยายขอบเขตการตรวจร่างกาย” กำลังเป็นที่แพร่หลาย จึงทำให้ Pocket Echo ถูกนำมาใช้มากขึ้น

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

การไตร่ตรองให้ดีก่อนให้เด็กใช้แว่นตาตัดแสงสีฟ้า

ในขณะที่กำลังมีการหารือเกี่ยวกับผลกระทบของแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ LCD ของอุปกรณ์ดิจิตอลทั้งต่อจิตใจและร่างกาย แว่นตาตัดแสงสีฟ้าที่มีวางจำหน่ายท...

06/05/2021

MEDICAL Ophthalmology

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us