[Rx Sharing] เภสัชพันธุศาสตร์กับการใช้ยา

MLT ORIGINAL Rx Sharing

14/01/2022

© 2022 Medical Leaders Thailand. All Rights Reserved

2546 คือปีที่เราถอดรหัสลำดับสารพันธุกรรมจากมนุษย์ได้สำเร็จจากโครงการจัดทำแผนที่จีโนมมนุษย์ (Human Genome Project) ภายหลังโครงการดังกล่าวพบว่า มนุษย์เรามียีน 19,000 ยีนจากที่คาดไว้ 30,000 – 100,000 ยีน หากนำรหัสพันธุกรรมทั้งหมดของมนุษย์มาเทียบลิงชิมแปนซีจะพบว่า มีความเหมือนกันถึงร้อยละ 93 และหากนำมนุษย์ 2 คนมาถอดรหัสเปรียบเทียบกันจะพบว่า มีความเหมือนกันถึงร้อยละ 99.9 หรือแตกต่างกันเพียงร้อยละ 0.1 โดยจะพบเบสที่แตกต่างกันทุก ๆ 1,000 -1,500 base pair (เบสแพร์) กระจายอยู่ทั่วทั้งโครโมโซม ซึ่งความแตกต่างกันตรงนี้เองก่อให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมในมนุษย์

Related News

[Rx Sharing] ทำความรู้จักยาฟาวิพิราเวียร์ (favipiravir)

favipiravir เป็นยาต้านไวรัส ซึ่งเป็นยาหลักที่ใช้รักษาโรคโควิด-19 ในประเทศไทย โดยใช้แบบเดี่ยว หรือในผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบจะใช้ยาสเตียรอยด์ร่วม เช่น...

18/08/2021

MLT ORIGINAL Rx Sharing

[Rx Sharing] กระชายต้านโควิดได้จริงไหม

คนไทยนิยมใช้สมุนไพรเป็นทุนเดิมในวัฒนธรรมการกินอยู่ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระแสการใช้สมุนไพรของคนไทยยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้าง สมุนไพรตั...

21/07/2021

MLT ORIGINAL Rx Sharing

MLT ORIGINAL คืออะไร

คอนเท้นต์คุณภาพจาก Medical Leaders Thailand ที่จะรวบรวมเนื้อหาสาระทางการแพทย์ และบทสัมภาษณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย...

17/07/2020

MLT ORIGINAL Others

[Rx Sharing] การใช้ยา antihistamines ในผู้ป่วย allergic rhinitis

allergic rhinitis หรือโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ คือ โรคมีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายชนิดที่มีอาการแสดงทางจมูก เกิดจากได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไป ...

09/06/2021

MLT ORIGINAL Rx Sharing

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us