ระดับแอนติบอดีของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นใน 10 - 19 วันหลังฉีดวัคซีนกระตุ้น

MEDICAL COVID-19

24/11/2021

Medical Tribune

Noa Eliakim-Raz และคณะจาก Tel Aviv University Sackler School of Medicine ประเทศอิสราเอลประเมิน immune response ในกลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ฉีดวัคซีนกระตุ้น (booster) เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ของ Pfizer (Tozinameran) ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่า ระดับแอนติบอดี (IgG antibody titer) ต่อ spike protein ที่ต้านเชื้อ SARS-CoV-2 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างมีนัยสำคัญภายใน 10 - 19 วันหลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 และไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จากนั้นประกาศผลลงใน JAMA (ฉบับออนไลน์, 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021)

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us