จีนเร่งพัฒนา ‘ยา’ รักษาโควิด-19 พบลดป่วยรุนแรง-เสียชีวิต 78%

MEDICINE

17/11/2021

สำนักข่าว XINHUA THAI

ปักกิ่ง, 17 พ.ย. (ซินหัว) — ปัจจุบันคณะนักวิทยาศาสตร์จีนกำลังเร่งพัฒนายารักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ขณะประชาคมโลกยังคงเผชิญการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19

Related Newsantirheumatic drugs เพิ่มความเสี่ยงต่อความรุนแรงของการติดเชื้อ COVID-19

        ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis; RA) หลายรายที่ใช้ biologic and targeted synthetic disease-modifying antirheumatic drug (b/...

23/06/2021

MEDICINE

พัฒนายาตัวใหม่ รักษา COVID-19 จากการยับยั้ง FOXO1

บริษัท BioMimetics Sympathies ซึ่งเป็นผู้พัฒนา cellular medicinal products ได้ค้นพบว่า FOXO1 ซึ่งเป็น transcription factor เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของท...

28/04/2021

MEDICINE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us