ยารักษา ADHD ช่วยให้อาการ apathy ในผู้ป่วย AD ดีขึ้น

MEDICAL Internal Medicine : Neurology

15/10/2021

Medical Tribune

methylphenidate ยากระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งเป็นยารักษาโรคสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorder; ADHD) คาดว่าจะช่วยให้อาการ apathy (เซื่องซึม เฉยเมย) ที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's disease; AD) ดีขึ้น โดยจะไปเพิ่มการทำงานของสารสื่อประสาท เช่น norepinephrine และ dopamine ดังนั้น Jacobo Mintzer จาก Ralph H. Johnson VA Medical Center / Medical University of South Carolina และคณะจากสหรัฐอเมริกาได้ศึกษา ADMET 2 ซึ่งเป็นการศึกษา phase III, multicenter, placebo-controlled, randomized controlled trial (RCT) เพื่อประเมินผลของ methylphenidate ต่ออาการ apathy ในผู้ป่วย AD จากนั้นเผยแพร่ผลลัพธ์ดังกล่าวในวารสาร JAMA Neurology (ฉบับออนไลน์, 27 กันยายน ค.ศ. 2021) พบว่ามี NPI apathy score ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับยาหลอก

Related News

การนอนดึกอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ ADHD

โรคสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorder; ADHD) มักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีประมาณ 5% และผู้ใหญ่ประมาณ 2.5% มีอาการหลักอยู่ 2 อย่าง ได้แ...

22/01/2022

MEDICAL Pediatrics

ASD และ ADHD ทำให้ all-cause mortality เพิ่มขึ้นสองเท่า

ASD และ ADHD สัมพันธ์กับความเสี่ยงของอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ...

30/08/2022

MEDICAL Psychiatry

การแต่งงานและการออกกำลังกายสัมพันธ์กับสภาพจิตใจของผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้น

2 ใน 5 ของผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD) มีระดับของสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ที่ดี Esme Fuller-Thomson และคณะจาก University of Toronto ประเทศแคนาดา ...

10/05/2022

MEDICAL Psychiatry

Aβ ที่ผลิตมากเกินไปทำให้เกิด familial AD ก่อนวัยอันควร

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease; AD) มักเกิดในคนอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ familial AD (FAD) มักเกิดในคนอายุ 40 - 59 ปี FAD มีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางพ...

22/12/2021

MEDICAL Neurology

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us