ผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ COVID-19 มากกว่าครึ่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นอาการไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการ

MEDICAL COVID-19

28/09/2021

Medical Tribune

Kensuke Shoji ผู้อำนวยการ Division of Infectious Diseases ประจำ National Center for Child Health and Development ได้ร่วมมือกับ National Center for Global Health and Medicine (NCGM) ในการวิเคราะห์รายละเอียดอาการและผลลัพธ์ของผู้ป่วยเด็กโรค COVID-19 โดยใช้ COVID-19 Registry Japan (COVIREGI-JP) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นซึ่งดำเนินการโดย NCGM จากนั้นรายงานผลลัพธ์ลงในวารสาร J Pediatric Infect Dis Soc (ฉบับออนไลน์ 6 กันยายน ค.ศ. 2021) พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง และไม่ต้องการเครื่องช่วยหายใจ รวมถึงยังไม่มีผู้เสียชีวิต อย่างไรก็ตาม การศึกษาได้ดำเนินการในช่วงเวลาที่ประเทศญี่ปุ่นยังไม่มีรายงานสายพันธุ์อินเดีย (เดลต้า) ดังนั้นจึงประเมินผลกระทบของสายพันธุ์เดลต้าไม่ได้

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

การไตร่ตรองให้ดีก่อนให้เด็กใช้แว่นตาตัดแสงสีฟ้า

ในขณะที่กำลังมีการหารือเกี่ยวกับผลกระทบของแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ LCD ของอุปกรณ์ดิจิตอลทั้งต่อจิตใจและร่างกาย แว่นตาตัดแสงสีฟ้าที่มีวางจำหน่ายท...

06/05/2021

MEDICAL Ophthalmology

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us