การใช้ยาลดความดันโลหิต 4 ชนิดร่วมกันมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ ARB เพียงชนิดเดียว

MEDICAL Internal Medicine : Cardiology

24/09/2021

Medical Tribune

การศึกษา QUARTET* เป็นการศึกษาแบบ multicentre, double-blind, parallel-group, randomised, phase III trial เพื่อประเมินประสิทธิภาพการรักษาด้วยการให้ยา angiotensin II receptor blocker (ARB, irbesartan) ขนาดมาตรฐานชนิดเดียว เปรียบเทียบกับการให้ยาแบบ quadpill ที่รวมยาลดความดันโลหิต 4 ชนิดใน 1 เม็ด แต่ละชนิดใช้ปริมาณ 1/4 ของขนาดยามาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า การเริ่มรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงด้วย quadpill มีประสิทธิผลในการลดความดันโลหิตดีกว่าการใช้ irbesartan อย่างเดียวอย่างมีนัยสำคัญ Clara K. Chow จาก University of Sydney และคณะได้รายงานผลการศึกษาใน European Society of Cardiology (ESC 2021, 27 - 30 สิงหาคม, ทางเว็บไซต์) และตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet (ฉบับออนไลน์, 28 สิงหาคม ค.ศ. 2021) ในเวลาเดียวกัน

Related News

ความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหลังจากได้รับ ARB

มีรายงานระบุว่าการให้ยา angiotensin receptor blockers (ARBs) แก่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดภาวะสมองเสื่อม (dementia) ด้วยเหตุนี้ Chi...

31/08/2021

MEDICAL Internal Medicine

แอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพในการรักษาความดันโลหิตสูง

บริษัท CureApp, Inc. ร่วมกับ Kazuomi Kario ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านการแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดของ Jichi Medical University ประเทศญี่ปุ่น ได้ดำเนินการศ...

02/04/2021

MEDICAL Medtech

การควบคุมอาหารและการออกกำลังกายดีต่อการรักษา resistant hypertension

clinic systolic BP และ 24-hour ambulatory BP ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

30/09/2022

MEDICAL Internal Medicine

Renal denervation มีผลดีต่อความดันโลหิตสูงที่ดื้อต่อการรักษาในการศึกษาแบบ sham-controlled

การทำ Renal denervation (RDN) ด้วย endovascular ultrasound ถูกพบเป็นครั้งแรกว่ามีผลในการลดความดันโลหิต (blood pressure lowering effect: BP lowering ef...

22/06/2021

MEDICAL Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us