อะไรคือสาเหตุของโรคมะเร็งหลอดอาหารที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา

การรักษาด้วย chemoradiotherapy เป็นหนึ่งในการรักษาโรคมะเร็งหลอดอาหารที่มีประสิทธิภาพ แต่มักพบการกลับมาเป็นซ้ำหลังจากรักษา คณะวิจัยจาก Kyushu University, Institute of Medical Science, University of Tokyo และ National Cancer Center Japan อธิบายลักษณะความผิดปกติของจีโนมในโรคมะเร็งหลอดอาหารที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา (refractory esophageal squamous cell carcinoma) ที่ตอบสนองต่อการรักษาด้วย chemoradiotherapy ต่ำ มีแนวโน้มที่จะกลับมาเป็นซ้ำ (recurrence) หรือมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงของจีโนมมะเร็งที่นำไปสู่การกลับมาเป็นซ้ำ ทางคณะวิจัยได้เผยแพร่รายละเอียดการศึกษาไว้ในวารสาร Cancer Research (ฉบับออนไลน์, 19 สิงหาคม ค.ศ. 2021) และคาดว่าการศึกษานี้จะนำไปสู่การพัฒนา personalized medicine และ precision medicine ในการรักษาด้วย chemoradiotherapy โดยอาศัยข้อมูลจีโนมมะเร็ง เพื่อพัฒนาวิธีรักษาแบบใหม่ของโรคมะเร็งหลอดอาหารที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา

Related News

วัคซีน Moderna มีประสิทธิภาพในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

เมื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) อาจทำให้เกิดอาการรุนแรงและเสียชีวิตสูง ด้วยเหตุนี้จึงแนะนำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งฉีดวัค...

02/12/2021

MEDICAL COVID-19

ตรวจสอบความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเนื่องจากการออกกำลังกายและการพักผ่อนไม่เพียงพอ

เป็นที่ทราบกันดีว่าการออกกำลังกายไม่เพียงพอ และการพักผ่อนไม่เพียงพอ ต่างเป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เช่นนั้นแล้วความเสี่ยงจากการทำพฤ...

16/07/2021

MEDICAL Internal Medicine

ตรวจโรคมะเร็งตับอ่อนด้วยพยาธิตัวกลม

เป็นที่ทราบกันดีว่าพยาธิตัวกลม (nematode) ไวต่อกลิ่นมาก เมื่อรับรู้กลิ่นเฉพาะของมะเร็งในปัสสาวะมนุษย์ ก็จะแสดงพฤติกรรมดึงดูดด้วยการย้ายไปบริเวณนั้น ส่...

01/10/2021

MEDICAL Oncology

1 ใน 3 ของบทความที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งบนอินเตอร์เน็ตเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

อินเตอร์เน็ตเต็มไปด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซเชียลมีเดีย เช่น Twitter หรือ Facebook Skyler B. Johnso...

24/08/2021

MEDICAL Oncology

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us