แก้ปัญหา false negative จากการตรวจโรคมะเร็งเต้านมด้วยการทำอัลตราซาวด์เพิ่ม

MEDICAL Oncology

17/09/2021

Medical Tribune

เป็นเวลากว่า 5 ปีแล้วที่ผลของการศึกษา ‘J-START’ ถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร The Lancet (2016; 387: 341-348) การศึกษานี้เป็น randomized controlled trial ขนาดใหญ่ครั้งแรกของโลกจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งยืนยันความสำคัญของการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม คณะวิจัยของ J-START นำโดย Noriaki Ohuchi ศาสตราจารย์รอาคันตุกะจาก Tohoku University School of Medicine ได้จัดทำรายงานฉบับที่ 2 ขึ้นจากผลประเมินการตรวจอัลตราซาวด์โดยวิเคราะห์ sensitivity และ specificity แยกตามความหนาแน่นของเนื้อเยื่อเต้านม (breast density) และรายงานรายละเอียดการศึกษาลงในวารสาร JAMA Network Open (2021; 4: e2121505) ว่า breast ultrasonography เป็นการตรวจที่มีประโยชน์และแก้ปัญหา false-negative ของแมมโมแกรม (mammogram)

Related News

MIT “Mirai” - AI ทำนายการเกิดมะเร็งเต้านม ที่สามารถใช้ได้กับประชากรหลากหลายเชื้อชาติทั่วโลก

หัตถการ (intervention) สำหรับมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้การพยากรณ์โรคของผู้ป่วยดีขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการใช้เครื่อง...

02/03/2021

MEDICAL Medtech

การศึกษาจากญี่ปุ่นพบคนที่มี BMI 22 ขึ้นไปเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมลดลง

ผู้หญิงอายุต่ำกว่า 45 ปี เสี่ยงจะเป็นมะเร็งเต้านมน้อยลงหากมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตั้งแต่ 22 ขึ้นไป...

01/07/2022

MEDICAL Oncology

พบความสัมพันธ์ระหว่างการมีครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมและความหนาแน่นของเนื้อเยื่อเต้านมในหญิงวัยก่อนหมดประจำเดือน

ทีมวิจัยของ Yunan Han จาก Washington University School of Medicine สหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการศึกษาแบบ retrospective cohort study ในหญิงวัยก่อนหมดประจำเด...

24/03/2022

MEDICAL Oncology

โครงการเก็บข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมผ่าน LINE

ญี่ปุ่นจัดเก็บสถานะสุขภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมและผลข้างเคียงของยาผ่าน LINE เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล electric PROS (ePRO)...

18/05/2022

MEDICAL Oncology

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us