“จุดที่เจ็บ” จะทำนาย clinical outcomes ของความเจ็บปวด

MEDICAL Internal Medicine : General internal medicine

26/08/2021

Medical AI Times.

ทีมวิจัยจาก University of Pittsburgh พบว่าการกระจายความเจ็บปวด (pain distribution) ที่ผู้ป่วยรายงานในแผนผังร่างกาย (body map) ไม่เพียงสัมพันธ์กับ ลักษณะและความรุนแรงของความเจ็บปวดเท่านั้น แต่ยังสัมพันธ์กับ clinical outcomes ในอีก 3 เดือนต่อมาด้วย ผลการศึกษาเผยแพร่โดย PLOS ONE ซึ่งเป็นวารสารแบบ open access

Related News

แผ่นปิดหลังบรรเทาปวด ตราเสือ

แผ่นปิดหลังบรรเทาปวด ตราเสือ บรรเทาอาการปวดหลังโดยการผสมผสานคุณสมบัติในการบรรเทาปวดของพลาสเตอร์บรรเทาปวดตราเสือ เข้ากับ นวัตกรรมใหม่ของไฮโดรเจลที่ทำให...

11/04/2022

MEDICAL Sponsor

การประเมินความเจ็บปวดของผู้สูงอายุด้วย AI

การประเมินความเจ็บปวด (pain assessment) ของการดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องง่าย ความเจ็บปวดเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลจึงยากที่จะวัดค่าได้ แม้กระทั่...

13/07/2021

MEDICAL Medtech

ไม่พบผลลัพธ์ที่แตกต่างกันของ polypropylene mesh แต่ละประเภทในการผ่าตัด hernia repair

David M. Krpata จาก Cleveland Clinic Center ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ศึกษาแบบ multicenter randomized clinical trial เพื่อตรวจสอบว่าเมื่อเทียบ medium-weigh...

08/10/2021

MEDICAL Surgery

การพัฒนาแบบจำลองเพื่อทำนาย "การฟื้นตัวจากความเจ็บปวด"

ปกติแล้วผู้ป่วยแต่ละรายจะมีระดับการฟื้นตัวจากความเจ็บปวดที่แตกต่างกันไป โดยในบางรายอาจไม่ฟื้นตัวและอาการแย่ลง ทำให้ Hayato Shigeto และคณะ จาก Graduate...

02/12/2020

MEDICAL Rehabilitation

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us