การเพิ่มขึ้นของ LDL-C 39mg/dL จะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม 5%

MEDICAL Neurology

23/08/2021

Medical Tribune

ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร ที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีภาระทางสังคมที่เกิดจากภาวะสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้น Masao Iwagami และคณะจาก Health Service Research ของ University of Tsukuba ได้วิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ขนาดใหญ่ (big data) ของสหราชอาณาจักรที่ติดตามผลในประชากรกว่า 1.83 ล้านคนเป็นเวลานานถึง 23 ปี และเผยแพร่ผลลัพธ์การศึกษาลงในวารสาร Lancet Healthy Longev (ฉบับออนไลน์ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2021) ว่าการเพิ่มขึ้นของระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL (LDL-C) 39mg/dL จะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม 5%

Related News

ปัจจัยเสี่ยง 7 อย่างที่ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นโรคสมองเสื่อม

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อม แต่มีการศึกษาพบว่า การลดปัจจัยเสี่ยง เช่น ปรับไลฟ์สไตล์และลดระดับน้ำตาลในเลือดอาจช่วยลดความเสี...

25/10/2021

MEDICAL Internal Medicine

ความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหลังจากได้รับ ARB

มีรายงานระบุว่าการให้ยา angiotensin receptor blockers (ARBs) แก่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดภาวะสมองเสื่อม (dementia) ด้วยเหตุนี้ Chi...

31/08/2021

MEDICAL Internal Medicine

การมีทางเท้าเป็นจำนวนมาก ทำให้ความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมลดลงครึ่งหนึ่ง

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอัตราการสร้างทางเท้าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวจะมีผลต่อสุขภาพของผู้สูงอาย...

24/03/2021

MEDICAL Internal Medicine

การใช้ยาทางจิตเวชก่อนติดเชื้อ COVID-19 เสี่ยงเป็นภาวะสมองเสื่อม

มีรายงานว่า COVID-19 สัมพันธ์กับการเกิดภาวะสมองเสื่อม Yun Freudenberg-Hua และคณะจาก Feinstein Institute for Medical Research สหรัฐอเมริกา จึงมุ่งเน้น...

18/05/2022

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us