การรักษาโรค COVID-19 แบบ cocktail therapy และวิธีเข้าถึงผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง

MEDICAL COVID-19

20/08/2021

Medical Tribune

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม Japanese Association for Infectious Diseases ได้เผยแพร่ “แนวคิดการรักษาโรค COVID-19 ด้วยยา ครั้งที่ 8” บนเว็บไซต์ทางการของสมาคม โดยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2021 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการได้อนุมัติให้ใช้การรักษาด้วยแอนติบอดีแบบผสม (cocktail therapy) ระหว่าง casirivimab และ imdevimab (ชื่อทางการค้า: Ronapreve™) เพิ่มเป็นยาที่ให้ผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงถึงปานกลาง เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งตามหลักแล้วจำเป็นต้องให้ยาดังกล่าวภายใน 7 วันหลังจากเริ่มมีอาการ แต่เนื่องจากการจัดหายาอย่างมีเสถียรภาพนั้นทำได้ยาก ส่งผลให้ในสถานการณ์ปัจจุบันมีการจำกัดไว้เฉพาะผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และผู้ที่มีความเสี่ยงต่ออาการโรค COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นยาที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าถึงได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวที่บ้าน (home isolation) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีรายงานผู้ป่วยที่เสียชีวิต จึงจำเป็นต้องดำเนินการหาวิธีการส่งยาไปยังผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงถึงปานกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายการให้ยาดังกล่าวแต่เดิม

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us