ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกรดไขมันกับความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งตับอ่อน

MEDICAL Oncology

19/08/2021

Medical Tribune

เนื่องจากโรคมะเร็งตับอ่อนมีอาการ subjective symptom เพียงเล็กน้อย และเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่ยากต่อการวินิจฉัยแต่เนิ่น ๆ การป้องกันโรคมะเร็งชนิดนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก Neda Ghamazad Shishavan และคณะจาก Tehran University of Medical Sciences ประเทศอิหร่าน ได้จับตามองไปที่ประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งตับอ่อนที่แก้ไขได้จากตัวผู้ป่วยเอง นั่นคือการบริโภคอาหาร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกรดไขมันกับความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งตับอ่อน ผลลัพธ์ของการศึกษาเผยแพร่ในวารสาร Nutr J (2021; 20: 69)

Related News

ตรวจโรคมะเร็งตับอ่อนด้วยพยาธิตัวกลม

เป็นที่ทราบกันดีว่าพยาธิตัวกลม (nematode) ไวต่อกลิ่นมาก เมื่อรับรู้กลิ่นเฉพาะของมะเร็งในปัสสาวะมนุษย์ ก็จะแสดงพฤติกรรมดึงดูดด้วยการย้ายไปบริเวณนั้น ส่...

01/10/2021

MEDICAL Oncology

การศึกษาขนาดใหญ่เกี่ยวกับยีนที่เป็นสาเหตุของมะเร็งตับอ่อนในคนญี่ปุ่น

Keijiro Mizukami และคณะ จาก Laboratory for Genotyping Development, RIKEN Center for Integrative Medical Sciences, Japan ได้ดำเนินการวิเคราะห์ DNA ของป...

14/12/2020

MEDICAL Oncology

การวินิจฉัยมะเร็งตับอ่อนตั้งแต่แรกเริ่มจาก “การเริ่มมีอาการ” และ “การกำเริบ” ของโรคเบาหวาน

Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) มีอัตราการเสียชีวิตสูง แต่กลับมีการพยากรณ์โรคที่ค่อนข้างดีเมื่อวินิจฉัยแยกโรคในขณะที่ไม่มีอาการ (asymptomatic)...

21/01/2021

MEDICAL Oncology

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us