การศึกษา AI ทำนายความเสี่ยงของการพัฒนาโรคเบาหวานชนิดที่ 2

MEDICAL Medtech

09/08/2021

Medical AI Times.

ความเจ็บป่วยและความชุกของโรคเบาหวานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดยมีความชุกของโรคอยู่ที่ 69% ในประเทศกำลังพัฒนาตั้งแต่ ค.ศ. 2010-2030 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 20% ในประเทศที่พัฒนาแล้ว นักวิจัยจาก University of Toronto ประเทศแคนาดากำลังศึกษาเพื่อสร้าง “แบบจำลอง machine learning ที่ทำนายความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ภายใน 5 ปี” จากข้อมูลตั้งแต่ ค.ศ. 2006-2016 ของผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐออนแทรีโอ 2.1 ล้านคน

Related News

ยาลดความดันโลหิตที่เพิ่มหรือลดการเกิดโรคเบาหวาน

Milad Nazarzadeh และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักรซึ่งเข้าร่วมใน Blood Pressure Lowering Treatment Trialists' Collaboration (BPLTTC) ตรวจสอ...

12/01/2022

MEDICAL Internal Medicine

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทำให้ fatal cardiovascular risk เพิ่มสูงขึ้น

Manel Mata-Cases และคณะ จาก Institut Català de la Salut (ICS) สเปน ดำเนินการศึกษาแบบ cross-sectional study ขนาดใหญ่ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล electronic me...

27/11/2020

MEDICAL Internal Medicine

ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ส่องกล้องจะเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ถึง 44%

มะเร็งลำไส้ใหญ่ที่พัฒนาหลังจากส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่แล้วไม่พบรอยโรคเรียกว่า post-colonoscopy colorectal cancer (PCCRC)* Frederikke S. Troelsen และคณะ...

25/01/2022

MEDICAL Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us