การพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นสาเหตุให้ผลตรวจ PCR ของ COVID-19 เป็น positive หรือไม่

MEDICAL COVID-19

09/08/2021

Medical Tribune

Rakuten Group สำรวจกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 13,000 คนที่ตรวจโรค COVID-19 โดยใช้ “COVID-19 saliva PCR test kit” ด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและการทำงานของภูมิคุ้มกัน 14 ข้อ ซึ่งพัฒนาร่วมกับ Takara Bio ตั้งแต่เดือนธันวาคม ค.ศ. 2020 จากผลการวิเคราะห์พบว่าคนที่ผล PCR เป็น positive มักไม่ค่อยใส่ใจกับการเว้นระยะห่างทางสังคมและนอนหลับน้อยกว่าคนที่ผลเป็น negative

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

การไตร่ตรองให้ดีก่อนให้เด็กใช้แว่นตาตัดแสงสีฟ้า

ในขณะที่กำลังมีการหารือเกี่ยวกับผลกระทบของแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ LCD ของอุปกรณ์ดิจิตอลทั้งต่อจิตใจและร่างกาย แว่นตาตัดแสงสีฟ้าที่มีวางจำหน่ายท...

06/05/2021

MEDICAL Ophthalmology

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us