ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโรค COVID-19 ในโรงพยาบาลเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รบกวนการใช้ชีวิต

MEDICAL COVID-19

30/07/2021

Medical Tribune

Thomas M. Drake และคณะจาก University of Edinburgh สหราชอาณาจักรตรวจสอบภาวะแทรกซ้อนของโรค COVID-19 ในผู้ใหญ่มากกว่า 70,000 คนที่เข้ารับการรักษาโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในสถานพยาบาล 302 แห่งในสหราชอาณาจักร จากนั้นเผยแพร่ลงใน Lancet (2021; 398: 223-237) ว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโรค COVID-19 มีอาการแทรกซ้อนอย่างน้อย 1 ภาวะ และความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับก่อนเข้ารับการรักษา ซึ่งอาจรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ทางคณะวิจัยเตือนว่า “โรค COVID-19 และภาวะแทรกซ้อนอาจเป็นภาระค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการในอีกหลาย ๆ ปีหลังจากนี้”

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us