ตรวจสอบความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเนื่องจากการออกกำลังกายและการพักผ่อนไม่เพียงพอ

MEDICAL Internal Medicine : Cardiology

16/07/2021

Medical Tribune

เป็นที่ทราบกันดีว่าการออกกำลังกายไม่เพียงพอ และการพักผ่อนไม่เพียงพอ ต่างเป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เช่นนั้นแล้วความเสี่ยงจากการทำพฤติกรรมทั้ง 2 อย่างร่วมกันจะเป็นไปไหนทิศทางใด Bo-Huei Huang และคณะจาก University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย ได้ตรวจสอบความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนที่มีพฤติกรรมทั้งออกกำลังกายและพักผ่อนไม่เพียงพอร่วมกัน และได้ทำการเผยแพร่ผลลัพธ์ลงใน Br J Sports Med (ฉบับออนไลน์ 29 มิถุนายน 2021)

Related News

การนอนดึกอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ ADHD

โรคสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorder; ADHD) มักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีประมาณ 5% และผู้ใหญ่ประมาณ 2.5% มีอาการหลักอยู่ 2 อย่าง ได้แ...

22/01/2022

MEDICAL Pediatrics

การใช้ยาลดความดันโลหิตในผู้ที่ความดันโลหิตปกติช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

Kazem Rahimi และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร รายงานผลการทำ meta-analysis ของการศึกษาแบบ randomized controlled trials (RCT) 48 การศึกษา ลง...

20/05/2021

MEDICAL Internal Medicine

การพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ไขมันในช่องท้องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจุบัน มีการศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน แต่ยังไม่มีการศึกษาผลกระทบของการพักผ่อนไม่...

10/05/2022

MEDICAL Internal Medicine

อายุจะยืนยาวหากนอนเป็นเวลา 7 ชั่วโมง

เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า การนอนหลับมากเกินไปหรือการนอนหลับน้อยเกินไปอาจเป็นปัจจัยทางพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต Thomas Svensson และคณะ...

23/09/2021

MEDICAL General Practice

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us