การใช้อัลตราซาวด์แยกโรค rheumatoid arthritis และโรค polymyalgia rheumatica

MEDICAL Internal Medicine : Rheumatology

14/07/2021

Medical Tribune

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis; RA) และโรค polymyalgia rheumatica (PMR) ส่วนใหญ่ทำให้ข้ออักเสบ ผู้ป่วยเคลื่อนไหวลำบาก โรคสองชนิดนี้มีอาการคล้ายกันมาก ทำให้ยากต่อการแยกโรค Daiki Nakagomi รองศาสตราจารย์ประจำภาคอายุรศาสตร์และโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์จาก University of Yamanashi Hospital ได้เผยแพร่ใน The Journal of Rheumatology (ฉบับออนไลน์ 23 มิถุนายน ค.ศ. 2021) ว่าใช้อัลตราซาวด์แยกความแตกต่างของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และโรค PMR ที่บริเวณข้อต่อได้สำเร็จ

Related News

AI คัดกรองโรคมะเร็งเต้านมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการอัลตราซาวด์

การตรวจอัลตราซาวด์เต้านมได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพทางคลินิก และช่วยเติมเต็มให้การวินิจฉัยเพื่อตรวจหาโรคมะเร็งเต้านมจากการเอกซเรย์เต้านม (mam...

07/10/2021

MEDICAL Medtech

การพยากรณ์การกำเริบของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีความแม่นยำสูง

ในขณะที่การใช้ยาชีววัตถุ (biologics) ในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis; RA) มีการแสดงให้เห็นว่ายามีประสิทธิภาพที่ดี แต่ก็ยังพบปัญห...

16/04/2021

MEDICAL Internal Medicine

การศึกษา AI สำหรับโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ – ปฏิรูปการรักษาด้วย gut microbiota

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้เกิดการอักเสบและปวดข้อต่อ เป็นสาเหตุของการทำลายและการผิดรูปของกระดูก Mayo Clinic ประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนิน...

29/09/2021

MEDICAL Medtech

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us