การรักษาแบบ Therapeutic Hypothermia ไม่ช่วยให้อาการของผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลดีขึ้น

MEDICAL Internal Medicine

09/07/2021

Medical Tribune

Josef Dankiewicz และคณะจาก Skåne University Hospital ประเทศสวีเดนรายงานผล TTM2 (Targeted Hypothermia vs Targeted Normothermia after Out-of-Hospital Cardiac Arrest) ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ randomized controlled trial ในผู้ป่วย 1,900 รายที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลใน N Engl J Med (2021; 384: 2283-2294) ว่าอัตราการเสียชีวิตของการรักษาผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ที่มีอาการโคม่าหลังจากเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลแบบ therapeutic hypothermia ซึ่งตั้งเป้าไว้ที่ 33°C นั้น ไม่ลดลงหลังจาก 6 เดือนเมื่อเทียบกับการรักษาที่อุณหภูมิห้องที่คงที่ (37.5 °C หรือต่ำกว่า)

Related News

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us