ความสำเร็จของการพัฒนา bending magnet ขนาดเล็กสำหรับฉายลำแสงโปรตอนโดยใช้เทคโนโลยี superconducting

PRESS RELEASE Product Launch

06/07/2021

B dot Medical Inc.

B dot Medical Inc. (สำนักงานใหญ่: Edogawa-ku, Tokyo, ประธาน: Takuji Furukawa จากนี้จะเรียกแทนว่า B dot Medical) ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถในการเป็น superconductivity ของ superconducting bending magnet ที่ออกแบบและผลิตโดยโรงงานของทางบริษัท ด้วยการ cooling และทำ energization test บนเครื่องฉายอนุภาคโปรตอนขนาดเล็กที่ยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนา การทดสอบนี้ได้ยืนยันผลว่าสามารถสร้างสนามแม่เหล็กแรงสูงได้ นั่นหมายถึงความสำเร็จก้าวใหญ่ที่เข้าใกล้แนวคิดการพัฒนา “เครื่องฉายโปรตอนเพื่อรักษามะเร็งที่ขนาดเล็กลงและมีราคาไม่สูงมาก”

Related News

Sanwa Dental พัฒนา “ฟันปลอมที่ร้องเพลงได้”

Sanwa Dental Co., Ltd. ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางทันตกรรมที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1982 (สำนักงานใหญ่: แขวงโอตะ โตเกียว CEO: Keiichiro Suganuma) กำลังดำเนินงานวิจัยแ...

15/07/2021

PRESS RELEASE Product Launch

“3Shape Automate” เทคโนโลยี AI ออกแบบสำหรับทันตกรรม เปิดให้บริการในญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกของโลก!

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของห้องปฏิบัติการทันตกรรม ทำให้ธุรกิจดำเนินง่ายขึ้น...

03/08/2021

PRESS RELEASE Product Launch

มาตรการป้องกันความดันโลหิตสูงในฤดูร้อน

จากผลการสำรวจประชากรชายหญิงที่มีความดันโลหิตสูง 1,000 คน มาตรการป้องกันของโรคความดันโลหิตสูงที่พบบ่อยที่สุดคือ “ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์” ตามมาด้วย “เล...

02/08/2021

PRESS RELEASE Survey

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us