ค้นพบว่าวัณโรคเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจาก COVID-19 ในแต่ละประเทศและภูมิภาคมากกว่าวัคซีน BCG

PRESS RELEASE Research Findings

01/07/2021

Teikyo University (19 มิถุนายน 2564)

จากการศึกษาร่วมกันของ Kazuo Inoue ศาสตราจารย์สาขาเวชศาสตร์ชุมชนที่ Teikyo University School of Medicine และ Saori Kashima รองศาสตราจารย์ประจำ Graduate School of Advanced Science and Technology ที่ Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น ได้สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่กระจายของวัณโรคในอดีตทั่วโลกกับการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) พบว่า ยิ่งความชุกของวัณโรคในประเทศมากเท่าไร อัตราการเสียชีวิตและการเกิดของ COVID-19 ก็ยิ่งลดลง ความชุกของวัณโรคที่ใช้อธิบายความแตกต่างของแต่ละประเทศและภูมิภาคในครั้งนี้ ได้มาจากสถานะการฉีดวัคซีน BCG ที่เป็นวัคซีนที่ฉีดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และข้อบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของ "trained immunity" ที่ได้จาก latent tuberculosis infection (การติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง) ในการออกฤทธิ์ป้องกัน COVID-19 ได้ ซึ่งวัคซีน BCG อาจเป็น "apparently related (spurious relationship)" ที่สะท้อนถึงการแพร่ระบาดของวัณโรคในอดีต

Related News

บริโภคโปรตีนในตอนเช้าตามนาฬิกาชีวิตช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ

กลุ่มวิจัยที่นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ Shinya Aoyama, Graduate School of Biomedical Sciences จาก Nagasaki University (งานวิจัยรองที่ Priority Area Resea...

02/08/2021

PRESS RELEASE Research Findings

การยื่นขออนุมัติการผลิตและจัดจำหน่าย antibody cocktail therapy ด้วย casirivimab และ imdevimab ในฐานะวิธีการรักษา COVID-19

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่: โตเกียว CEO: Osamu Okuda) ออกมาแถลงว่าทางบริษัทได้ยื่นขออนุมัติการผลิตและจัดจำหน่าย antibody cocktail t...

14/07/2021

PRESS RELEASE Research Findings

การสร้างระบบสำหรับการตรวจสอบสัญญาณชีพ (vital sign) ทางไกลที่สามารถให้ผู้ป่วย COVID-19 วัดได้ด้วยตัวเอง

กลุ่มวิจัยนำโดยรองศาสตราจารย์ Takatoshi Kasai จาก Juntendo University, Graduate School of Medicine, รองศาสตราจารย์ Nobuyuki Kagiyama จากคณะวิทยาศาสตร์...

25/05/2021

PRESS RELEASE Product Launch

ญี่ปุ่นพบยาสมุนไพรจีนจากญี่ปุ่นรักษา COVID-19 ในระยะแรกของการติดเชื้อได้

เริ่มการทดลองทางคลินิกที่นำโดยแพทย์ Phase 2 สำหรับผู้ป่วยโรค COVID-19 ในระยะแรกของการติดเชื้อ เพื่อสำรวจประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ crude drug extrac...

22/02/2022

PRESS RELEASE Research Findings

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us