การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

MEDICAL COVID-19

01/07/2021

Medical Tribune

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural University of Medicine ประกาศว่ามีการพัฒนา neutralizing protein (engineered ACE2 receptor) ที่มีผลการรักษาเช่นเดียวกับยา antibody โดยเป็นการดัดแปลงโปรตีนของ ACE2 ซึ่งเป็น receptor สำหรับการก่อโรคของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) เพื่อเพิ่มความสามารถในการจับกับไวรัส โดย engineered ACE2 receptor นี้ยังมีผลกับสายพันธุ์อังกฤษที่มี N501Y mutation (alpha) และสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่มี E484K mutation (beta) โดยการกลายพันธุ์ของไวรัสไม่ทำให้ผลการรักษาลดลง การศึกษานี้เผยแพร่ในวารสาร Nature Communication (ฉบับออนไลน์, 21 มิถุนายน 2021)

Related News

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

[Breaking News] อังกฤษพบผู้เสียชีวิตจาก Omicron รายแรกแล้ว!

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2021 สื่อต่างประเทศรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron รายแรกแล้ว เป็นชาวอังกฤษ...

13/12/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us