การติดเชื้อวัณโรคเป็นเกราะป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

MEDICAL COVID-19

30/06/2021

Medical Tribune

ในปัจจุบันยังเป็นที่สงสัยว่าทำไมจำนวนผู้ป่วยและจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) จึงแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศ Kazuo Inoue ศาสตราจารย์สาขาเวชศาสตร์ชุมชนและคณะ จาก Teikyo University School of Medicine ประเทศญี่ปุ่นจึงได้มุ่งประเด็นการศึกษาไปที่การระบาดของเชื้อวัณโรค (Mycobacterium tuberculosis) เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่กระจายของวัณโรค (tuberculosis; TB) ในอดีตกับ COVID-19 ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และได้เผยแพร่ผลการศึกษาลงในวารสาร PLoS One (2021; 16: e0253169) ว่าอัตราการเสียชีวิตและอุบัติการณ์ของ COVID-19 ลดลงในประเทศที่มีความชุกของวัณโรคสูงกว่า

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us