การตรวจสอบประสิทธิภาพระยะสั้นหลังฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 1 ครั้ง

MEDICAL COVID-19

25/06/2021

Medical Tribune

Gabriel Chodick และคณะจาก Maccabi Healthcare Services (MHS) ในอิสราเอลได้ทำการตรวจสอบประสิทธิภาพ (effectiveness) ระยะสั้นในช่วง 24 วันหลังจากฉีดวัคซีน โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยมากกว่า 500,000 ราย ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปและได้รับวัคซีนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ของ Pfizer หรือวัคซีน BNT162b2 จำนวน 1 ครั้ง จากผลการวิเคราะห์พบว่าอัตราการติดเชื้อ SARS-CoV-2 หลังจากฉีดวัคซีน 13 - 24 วัน ลดลงไปครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับหลังจากฉีดวัคซีน 1 - 12 วัน และเผยแพร่ผลลัพธ์ดังกล่าวลงในวารสาร JAMA Netw Open (2021; 4: e2115985)

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us