อาหารเสริมมีประสิทธิภาพต่อผู้ขาดวิตามินดีในทวีปแอนตาร์กติกาหรือไม่

MEDICAL Nutrition

23/06/2021

Medical Tribune

การขาดวิตามินดีมักเกิดขึ้นได้ง่ายในพื้นที่เขตละติจูดสูง เนื่องจากขาดแสงแดดในฤดูหนาว ดังนั้นการรับวิตามินดีโดยอาหารเสริมจึงมีประสิทธิภาพ แล้วอะไรคือประสิทธิภาพของการรับประทานอาหารเสริมวิตามินดีในทวีปแอนตาร์กติกาที่ตั้งอยู่เขตละติจูดสูงสุด Carolina Cabalín และคณะจาก Pontificia Universidad Católica De Chile ประเทศชิลีได้ดำเนินการ systematic review และ meta-analysis เพื่อตรวจสอบผลของการรับประทานอาหารเสริมวิตามินดีต่อระดับวิตามินดีในผู้ที่อาศัยอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกา และได้รายงานผลใน Int J Circumpolar Health (2021; 80: 1926133)

Related News

วิตามินดีช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งระยะลุกลาม (advanced cancer)

ช่วงที่ผ่านมามีการศึกษาหลายการศึกษา รายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภควิตามินดีกับโรคมะเร็ง แต่มีการศึกษาขนาดใหญ่เพียงไม่กี่การศึกษาเท่านั้นท...

30/12/2020

MEDICAL Oncology

90% ของบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ต้องรับมือกับผู้ป่วย COVID-19 กำลังขาดวิตามินดี

Koushi Yamaguchi ผู้อำนวยการ Center of Maternal-Fetal, Neonatal and Reproductive Medicine, National Center for Child Health and Development และคณะ ดำเ...

22/03/2022

MEDICAL COVID-19

Vitamin D exposure in utero might minimize high blood pressure risk for children born to mothers with preeclampsia

To discover more on this topic, please tap 'Read more'.

07/10/2020

MEDICAL OB/GYN

วิตามินดีไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงของอาการหอบหืดกำเริบในเด็ก

VDKA เป็นการศึกษาแบบ placebo-controlled, randomized controlled trial (RCT) ซึ่งพบว่าการเสริมวิตามินดีในเด็กอายุ 6 ถึง 16 ปีที่เป็นโรคหอบหืดและมีความเส...

17/09/2020

MEDICAL Pediatrics

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us