ประสิทธิภาพระยะยาวของ DBS ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

MEDICAL Medtech

18/06/2021

Medical AI Times.

มีผู้ป่วยประมาณ 1 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาที่รับการรักษาสำหรับโรคพาร์กินสัน โดยมีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ 60,000 รายในแต่ละปี (ดูสถิติได้ที่นี่) โดยวิธี deep brain stimulation (DBS) เป็นวิธีการรักษาโดยการผ่าตัดฝังขั้วไฟฟ้าเข้าไปในสมองและควบคุมกิจกรรมของเส้นประสาทที่ผิดปกติโดยการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าไปยังพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งในญี่ปุ่นเองได้มีการกำหนดให้วิธีการรักษานี้อยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพของประเทศตั้งแต่ 2000 และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะการผ่าตัดเพื่อรักษาการเคลื่อนไหวโดยไม่ได้ตั้งใจ (dyskinesia) ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสัน

Related News

การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เพิ่มอัตราการเกิดโรคพาร์กินสันถึง 70%

Noelle M. Cocoros จาก Harvard Medical School / Harvard Pilgrim Health Care Institute สหรัฐอเมริกาและคณะ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของโรคไข้หวัดใหญ่และโรคพาร...

15/12/2021

MEDICAL Neurology

สูบบุหรี่และการดื่มชาช่วยยับยั้งการเกิดโรคพาร์กินสัน

การสูบบุหรี่และดื่มชาเป็นปัจจัยที่ช่วยป้องกันโรคพาร์กินสัน...

13/06/2022

MEDICAL Neurology

ไม่พบประสิทธิภาพของ urate-elevating treatment ใน early Parkinson’s disease

ปัจจุบันมีรายงานว่าการเพิ่มขึ้นของระดับ uric acid สัมพันธ์กับการเป็นโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease; PD) ที่ลดลง คณะวิจัยนำโดย Michael A. Schwarzs...

28/09/2021

MEDICAL

Vitamins E, B6, VMAT2 inhibitors may reduce tardive dyskinesia symptoms

To discover more on this topic, please tap 'Read more'.

22/06/2020

MEDICAL Psychiatry

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us