การใช้ยาลดความดันโลหิตในผู้ที่ความดันโลหิตปกติช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

MEDICAL Internal Medicine : Cardiology

20/05/2021

Medical Tribune

Kazem Rahimi และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร รายงานผลการทำ meta-analysis ของการศึกษาแบบ randomized controlled trials (RCT) 48 การศึกษา ลงในวารสาร The Lancet (2021; 397: 1625-1636) ว่าหาก systolic blood pressure (SBP) ลดลง 5 mmHg จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิด major adverse cardiovascular events (MACE) ได้ 10% แม้แต่ในผู้ที่มีความดันโลหิตปกติและผู้ที่ไม่มีประวัติภาวะหัวใจล้มเหลว (heart failure) หรือ stroke การค้นพบในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการใช้ยาลดความดันโลหิตอาจเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยไม่คำนึงถึงความดันโลหิต

Related News

วิตามินบี 12 และโฟเลตสัมพันธ์กับ CVD mortality ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

การรักษา serum vitamin B12 level และ serum folic acid level ไว้ในระดับปานกลาง อาจช่วยลดความเสี่ยงจาก CVD death...

06/09/2022

MEDICAL Nutrition

ตรวจสอบความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเนื่องจากการออกกำลังกายและการพักผ่อนไม่เพียงพอ

เป็นที่ทราบกันดีว่าการออกกำลังกายไม่เพียงพอ และการพักผ่อนไม่เพียงพอ ต่างเป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เช่นนั้นแล้วความเสี่ยงจากการทำพฤ...

16/07/2021

MEDICAL Internal Medicine

ผู้ป่วยโรคเบาหวานสูงอายุที่มี AF เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 2 ถึง 5 เท่า

ผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และมีภาวะ atrial fibrillation เสี่ยงที่จะเกิด CVD สูงมาก...

24/08/2022

MEDICAL Internal Medicine

น้ำหนักและการออกกำลังกายของเพศหญิงสัมพันธ์กับโรคหัวใจและหลอดเลือด

มีรายงานไม่กี่ฉบับที่ศึกษาผลกระทบของ physical fitness และโรคอ้วนต่อการพยากรณ์โรคในเพศหญิง และยังไม่เป็นที่เข้าใจกันดีนัก Odayme Quesada และคณะจาก Ced...

25/03/2022

MEDICAL Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us