ดัชนีที่ช่วยการพยากรณ์โรคหลังการผ่าตัดในผู้สูงอายุ

MEDICAL Oncology

13/05/2021

Medical Tribune

Masaki Kaibori และคณะจากภาควิชา Department of Surgery ของ Kansai Medical University ประเทศญี่ปุ่น ได้ตรวจสอบดัชนี comprehensive geriatric assessment (CGA) สำหรับกรณีการผ่าตัดตับ (hepatectomy) ในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นมะเร็งตับ และได้ระบุให้ G8 score เป็นดัชนีที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์โรค แม้ว่าการพยากรณ์โรคหลังการผ่าตัดของผู้สูงอายุนั้นส่วนใหญ่จะอ้างอิงตามอายุของผู้ป่วย อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าวิธีการดังกล่าวมีประโยชน์ เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างของการทำงานทางกายภาพ ดังนั้นหากมีการใช้ G8 score จะช่วยให้สามารถคัดกรองผู้ป่วยที่มีการพยากรณ์โรคที่ดีหลังผ่าตัดได้ และคาดว่าจะช่วยยืดระยะเวลาการอยู่รอด (survival time) โดยการคงระดับ (maintain) และปรับปรุงค่าดัชนีดังกล่าว รายละเอียดการศึกษานี้ได้รับการเผยแพร่ใน Cancers (2021; 13: 842)

Related News

1 ใน 3 ของประชากรสูงอายุเป็นโรค lewy body disease

ข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการพยากรณ์โรค lewy body disease (LBD) เช่น dementia with Lewy bodies (DLB) หรือ parkinson's disease (PD) ทำให้ Yuko Sa...

23/11/2020

MEDICAL Internal Medicine

การวิจัยการใช้ AI ดูแลผู้สูงอายุ – ตัวอย่างการนำไปใช้ในระบบพยาบาล

“Penn Artificial Intelligence and Technology Collaboratory for Healthy Aging (PennAITech)” โครงการวิจัยใหม่ที่นำโดยคณะพยาบาลศาสตร์ University of Penns...

19/01/2022

MEDICAL Medtech

การตรวจหาภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้นจากความสมดุลของกรดอะมิโนในเลือด

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2020 ที่ผ่านมา บริษัท Ajinomoto แถลงถึงความเป็นไปได้ในการประเมินความเสี่ยงของการเกิดภาวะที่การทํางานของสมองเสื่อมถอยลง (cognitiv...

23/11/2020

MEDICAL Internal Medicine

การค้นพบโปรตีนนอกเซลล์ PKCδ (extracellular protein) ที่จำเพาะต่อมะเร็งตับ

ในงานแถลงข่าว วันที่ 9 ธันวาคม 2020 Koji Yamada และคณะ จากภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัย Tokyo Jiekai Medical ญี่ปุ่น รายงานว่า “ถือเป็นครั้งแรกที่เราค้นพ...

25/12/2020

MEDICAL Oncology

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us