การศึกษาพบ ‘ยาไซมิพรีเวียร์’ มีฤทธิ์รักษาโควิด-19 ช่วยยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัส

MEDICINE

11/05/2021

สำนักข่าว XINHUA THAI

ฮ่องกง, 10 พ.ค. (ซินหัว) — วันจันทร์ (10 พ.ค.) มหาวิทยาลัยภาษาจีนแห่งฮ่องกง (CUHK) เผยว่าการศึกษาทั่วโลกที่นำโดยเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีน ชี้ให้เห็นว่า “ยาไซมิพรีเวียร์” (Simeprevir) สำหรับรักษาไวรัสตับอักเสบซี สามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดโรคโควิด-19 ได้

Related Newsantirheumatic drugs เพิ่มความเสี่ยงต่อความรุนแรงของการติดเชื้อ COVID-19

        ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis; RA) หลายรายที่ใช้ biologic and targeted synthetic disease-modifying antirheumatic drug (b/...

23/06/2021

MEDICINE

พัฒนายาตัวใหม่ รักษา COVID-19 จากการยับยั้ง FOXO1

บริษัท BioMimetics Sympathies ซึ่งเป็นผู้พัฒนา cellular medicinal products ได้ค้นพบว่า FOXO1 ซึ่งเป็น transcription factor เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของท...

28/04/2021

MEDICINE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us