“ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างรุนแรง” บ่งบอกถึงความอยากอาหารที่เพิ่มขึ้น

MEDICAL Nutrition

05/05/2021

Medical Tribune

จากการศึกษาทางโภชนาการที่ใหญ่ที่สุดในโลก Personalized Responses to Dietary Composition Trial (PREDICT) ซึ่งเป็นการศึกษาที่ดำเนินการในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ภายใต้การร่วมมือกันของกลุ่มวิจัยจากทั้ง 2 ประเทศ โดยทางคณะวิจัยได้รายงานผลในวารสาร Nature Metabolism (ฉบับออนไลน์, 12 เมษายน 2021) ว่า ผู้ที่ระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร (postprandial glucose) ลดลงอย่างมากในไม่กี่ชั่วโมงจะมีอาการหิวอย่างรุนแรง

Related News

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us