[Good Doctors] อาการทางระบบประสาทและอาการทางจิตเวชที่เป็นผลตามมาจากการติดเชื้อ COVID-19

MLT ORIGINAL Good Doctors

27/04/2021

© 2021 Medical Leaders Thailand. All Rights Reserved

จากสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ที่มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ที่เสียชีวิตจากโรคนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วโลก หลายประเทศยังต้องมีการปิดประเทศและล็อคดาวน์เป็นระยะเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ แม้จะมีบริษัทยาที่สามารถผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่ออกมาหลายชนิด เช่น Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson และ Astrazeneca แต่การฉีดวัคซีนกับคนให้ได้จำนวนมากที่สุดเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd immunity) ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่าง และในปัจจุบันยังไม่ได้มียาที่ใช้รักษาโรคนี้โดยตรง ดังนั้นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 (COVID-19) จึงยังเป็นโรคที่สร้างความเสียหายทั้งจากการติดเชื้อหรือภาวะแทรกซ้อนระหว่างการติดเชื้อและการเสียชีวิต อีกทั้งยังทำให้ระบบร่างกายบางอย่างทำงานบกพร่องแม้เชื้อจะถูกกำจัดออกจากร่างกายไปแล้วก็ตาม วิธีการรักษาที่ใช้กันอยู่ยังไม่มีการศึกษาวิจัยว่าวิธีใดเป็นวิธีมาตรฐานที่รักษาแล้วได้ผลอย่างแน่ชัด เป็นเพียงการรักษาตามอาการและให้ยา Antiviral Drugs เพื่อให้ร่างกายมีจำนวนเชื้อน้อยที่สุดเพื่อลดความเสียหายต่ออวัยวะต่าง ๆ

Related News

[Rx Sharing] ทำความรู้จักยาฟาวิพิราเวียร์ (favipiravir)

favipiravir เป็นยาต้านไวรัส ซึ่งเป็นยาหลักที่ใช้รักษาโรคโควิด-19 ในประเทศไทย โดยใช้แบบเดี่ยว หรือในผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบจะใช้ยาสเตียรอยด์ร่วม เช่น...

18/08/2021

MLT ORIGINAL Rx Sharing

[Rx Sharing] กระชายต้านโควิดได้จริงไหม

คนไทยนิยมใช้สมุนไพรเป็นทุนเดิมในวัฒนธรรมการกินอยู่ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระแสการใช้สมุนไพรของคนไทยยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้าง สมุนไพรตั...

21/07/2021

MLT ORIGINAL Rx Sharing

MLT ORIGINAL คืออะไร

คอนเท้นต์คุณภาพจาก Medical Leaders Thailand ที่จะรวบรวมเนื้อหาสาระทางการแพทย์ และบทสัมภาษณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย...

17/07/2020

MLT ORIGINAL Others

[Good Doctors] บทบาทของยาเมลาโทนิน ในการรักษาโรคในปัจจุบัน

ทำความรู้จักกับฮอร์โมนเมลาโทนิน (Melatonin) : ฮอร์โมนแห่งการนอนหลับและนาฬิกาชีวิต...

23/02/2021

MLT ORIGINAL Good Doctors

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us