การรักษา transitional cell carcinoma จะเปลี่ยนไปด้วย ICI maintenance therapy หรือไม่

MEDICAL Oncology

22/04/2021

Medical Tribune

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ที่ผ่านมายา avelumab (anti-PD-L1 antibody, ชื่อทางการค้า: BAVENCIO®) ได้รับการอนุมัติข้อบ่งใช่เพิ่มเติมสำหรับการ maintenance therapy หลังการรักษาด้วย first-line chemotherapy ในผู้ป่วย transitional cell carcinoma (TCC) ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ (unresectable) โดยในงานแถลงข่าว (ร่วมสนับสนุนโดย Merck Biopharma / Pfizer) ซึ่งจัดขึ้นทางออนไลน์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม แพทย์ 2 ท่านได้อธิบายถึงการค้นพบจากการศึกษาระยะที่ 3 JAVELIN Bladder 100 ที่ชี้ให้เห็นถึงประเด็น unmet medical needs ในการรักษา TCC โดยการอนุมัติในครั้งนี้ได้อ้างอิงมาจากผลการศึกษาดังกล่าวอีกด้วย

Related News

ยาใดที่ทำให้อาการเลือดออกในทางเดินอาหารเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อใช้ร่วมกับ DOAC?

ผลการศึกษาแบบ nested case–control ของเดนมาร์กที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วย atrial fibrillation (AF) ที่ได้รับยา direct oral anticoagulant (DOAC) ประมา...

07/09/2021

MEDICAL Internal Medicine

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us