การพยากรณ์การกำเริบของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่มีความแม่นยำสูง

MEDICAL Internal Medicine : Rheumatology

16/04/2021

Medical Tribune

ในขณะที่การใช้ยาชีววัตถุ (biologics) ในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis; RA) มีการแสดงให้เห็นว่ายามีประสิทธิภาพที่ดี แต่ก็ยังพบปัญหาของกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการกำเริบ (disease flare) หลังจำเป็นต้องหยุดยา เนื่องจากภาระทางการเงิน ดังนั้น Kameda Hideto ศาสตราจารย์ด้าน Collagen disease ของ Toho University และคณะ จึงได้ดำเนินการศึกษาแบบ Prospective study ในผู้ป่วย RA ที่อาการของโรคสงบ (remission) ลงจากการให้ยา biologics และได้รายงานผลการศึกษาในวารสาร Sci Rep (2021; 11: 6865) ว่า การพิจารณา biomarker ในเลือด ระหว่าง soluble tumor necrosis factor receptors (sTNFR) 1 และ interleukin (IL) -2 ร่วมกัน ช่วยให้การพยากรณ์การกำเริบของ RA ที่เกิดขึ้นหลังหยุดให้ยา biologics มีความแม่นยำสูงขึ้น

Related News

การทำนายประสิทธิภาพการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด จากการแสดงออกของยีน NLRC5

ปัจจุบันนี้ เรายังไม่สามารถระบุตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarker) ที่ใช้ในการทำนายผลของการรักษาด้วย immune checkpoint inhibitor (ICI) ได้ แม้ว่าที่ผ่านมาจ...

15/03/2021

MEDICAL Oncology

ค้นพบ biomarker วินิจฉัยโรคจิตเภทที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มการศึกษาจากความร่วมมือระหว่าง Yoshio Goshima ศาสตราจารย์จาก Department of Molecular Pharmacology and Neurobiology, Yokohama City University Gradu...

26/08/2021

MEDICAL Psychiatry

tau PET สำหรับพยากรณ์โรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้น

Rik Ossenkoppele และคณะจาก Lund University ประเทศสวีเดนดำเนินการศึกษาประโยชน์ของ tau PET ในฐานะเครื่องมือพยากรณ์โรคในตัวอย่างผู้ป่วยแต่ละระยะของโรคอัล...

20/07/2021

MEDICAL Neurology

AI พยากรณ์โรคมะเร็งเต้านมจาก collagen structure

โรคมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองของผู้หญิงในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นการกำหนด biomarker สำหรับพยากรณ์โรคที่มีประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคมะเร็...

26/08/2021

MEDICAL Medtech

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us