การป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำในผู้ป่วย FAP ด้วยแอสไพริน

MEDICAL Oncology

09/04/2021

Medical Tribune

Familial Adenomatous Polyposis (FAP) เป็นโรคที่ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบยีนเด่นของโครโมโซมร่างกาย (autosomal dominant inheritance) ที่ทำให้เกิด adenomas (polyps) มากกว่า 100 ติ่ง ในลำไส้ใหญ่ เนื่องจากการกลายพันธุ์ของยีน APC ซึ่งเกี่ยวข้องกับการยับยั้งการเกิดโรคมะเร็ง มักพบบ่อยในเด็กช่วงอายุ 11-19 ปี คาดว่าผู้ป่วยในญี่ปุ่นมีประมาณ 7,300 ราย โดยผู้ป่วยเกือบทุกรายหากไม่ได้รับการรักษา เมื่อถึงช่วงอายุ 60 ปี โรคจะพัฒนาไปเป็น colorectal cancer และมีวิธีการป้องกันเพียงวิธีเดียว คือการทำ total colectomy ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ทำให้คณะวิจัย นำโดย Hideki Ishikawa และ Michihiro Mutoh ศาสตราจารย์ด้าน molecular targeted preventive medicine ที่ได้รับการแต่งตั้งพิเศษ จาก Kyoto Prefectural University of Medicine ได้ดำเนินการศึกษาชื่อ J-FAPP Study IV ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ double-blind, randomized controlled trial ของการใช้ low-dose aspirin ในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย FAP ที่ไม่เคยรักษาด้วย colectomy และได้รายงานใน Lancet Gastroenterol Hepatol (ฉบับออนไลน์, 1 เมษายน 2021) ว่า low-dose aspirin ช่วยยับยั้งการเติบโตของ colorectal polyps ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยทางคณะวิจัยมีเป้าหมายที่จะทำให้ยา low-dose aspirin เป็นยาป้องกันโรคมะเร็งตัวแรกของญี่ปุ่นที่อยู่ภายใต้สิทธิประกันสุขภาพ

Related News

การหยุด Low-dose Aspirin เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

ยาแอสไพรินขนาดต่ำ (low-dose aspirin) ใช้สำหรับป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำในผู้ที่มีประวัติโรคหัวใจหรือ stroke อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าพบผู้ป่วย 10 - 20% หย...

08/06/2021

MEDICAL Internal Medicine

แอสไพรินไม่มีประสิทธิภาพต่อการรักษา COVID-19

มีรายงานว่าผู้ป่วยโรค COVID-19 เสี่ยงที่จะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน (thrombosis) ร่วมด้วย ทำให้นักวิทยาศาสตร์พัฒนาและค้นหายารักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างต่...

14/01/2022

MEDICAL COVID-19

ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ส่องกล้องจะเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ถึง 44%

มะเร็งลำไส้ใหญ่ที่พัฒนาหลังจากส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่แล้วไม่พบรอยโรคเรียกว่า post-colonoscopy colorectal cancer (PCCRC)* Frederikke S. Troelsen และคณะ...

25/01/2022

MEDICAL Internal Medicine

AI ช่วยประเมินพยาธิสภาพของ colorectal polyp

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ป็นโรคมะเร็งที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตเป็นอันดับ 2 และคร่าชีวิตชาวอเมริกันมากกว่า 53,000 คนต่อปี อีกทั้งยังเป็นโรคมะเร็งอันดับที่ 3 ที่พบบ...

07/01/2022

MEDICAL Medtech

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us