การรับมือกับ COVID-19 ทำให้ PCI ล่าช้า

MEDICAL COVID-19

09/04/2021

Medical Tribune

สมาคม Gaihoren แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้จัดงานแถลงข่าวครั้งที่ 24 ขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2021 ที่ผ่านมา และได้รายงานเกี่ยวกับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ต่อการผ่าตัด ตามข้อมูลที่มีการรายงาน พบว่าการผ่าตัดที่มีความเร่งด่วนสูงสามารถดำเนินการได้ตามปกติ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกแรกของ COVID-19 อย่างไรก็ตามการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร และการผ่าตัดทรวงอกนั้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่การทำ percutaneous coronary intervention (PCI) สำหรับ ST-segment Elevation myocardial infarction (STEMI) สามารถดำเนินการได้มากกว่า 90% แม้จะผ่านการแพร่ระบาดระลอกแรกไปแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตามทางสมาคมมีความกังวลว่า การใช้เวลาในการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 และสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) รวมถึงการขยายเวลาของ Door to balloon (DTBT) อาจส่งผลกระทบต่อการพยากรณ์โรคดังกล่าวได้

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us