[Good Doctors] นอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับเพิ่มความเสี่ยงมีบุตรยากในเพศชาย

MLT ORIGINAL Good Doctors

07/04/2021

© 2021 Medical Leaders Thailand. All Rights Reserved

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น หรือ Obstructive sleep apnea (OSA) คือ ภาวะที่เกิดจากการตีบแคบของทางเดินหายใจส่วนบนขณะนอนหลับ ทำให้เกิดการหยุดหายใจหรือหายใจแผ่วเป็นพัก ๆ ระหว่างนอนหลับ มีความเสี่ยงจากหลายปัจจัย เช่น อายุที่เพิ่มมากขึ้น ความอ้วน โครงสร้างใบหน้าแต่กำเนิด โครงสร้างภายในคอหอยที่มีการตีบแคบ หรือพยาธิสภาพภายในจมูก ที่ทำให้เกิดอาการคัดแน่นจมูกระหว่างนอนหลับ จากการศึกษาพบอุบัติการณ์ของโรคในเพศชายมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากอิทธิพลทางโครงสร้างและฮอร์โมน

Related News

MLT ORIGINAL คืออะไร

คอนเท้นต์คุณภาพจาก Medical Leaders Thailand ที่จะรวบรวมเนื้อหาสาระทางการแพทย์ และบทสัมภาษณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย...

17/07/2020

MLT ORIGINAL Others

[Good Doctors] บทบาทของยาเมลาโทนิน ในการรักษาโรคในปัจจุบัน

ทำความรู้จักกับฮอร์โมนเมลาโทนิน (Melatonin) : ฮอร์โมนแห่งการนอนหลับและนาฬิกาชีวิต...

23/02/2021

MLT ORIGINAL Good Doctors

[Good Doctors] การดูแลแผล: ความรู้พื้นฐานเรื่องบาดแผล (Fundamental of Wound Management)

แผล (wound) คือ การที่ผิวหนังปกติได้รับบาดเจ็บ ทั้งในทางกายวิภาคและทางการทำงาน แผลเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญที่นำพาผู้ป่วยมาพบแพทย์ รวมไปถึงการที่แพทย์ท...

12/04/2021

MLT ORIGINAL Good Doctors

[Good Doctors] การเรียนออนไลน์ส่งผลกระทบต่อจิตใจและพัฒนาการในเด็กและวัยรุ่น

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่ต้นปี 2020 ขณะนี้ยังไม่มีประเทศใดที่ควบคุมการระบาดของโรคได้เป็นศูนย์ ซึ่งการระบาดของโร...

02/07/2021

MLT ORIGINAL Good Doctors

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us