นัยสำคัญทางคลินิกของ “ช่วงเวลาที่ไม่ได้รับการรักษาของผู้ป่วยโรคจิต (psychosis)”

โดยปกติความล่าช้าในการเริ่มรักษา psychotic disorders เช่น schizophrenia มักถูกประเมินจากช่วงเวลาที่อาการของโรคจิตไม่ได้รับการรักษาหรือ Duration of Untreated Psychosis (DUP) ซึ่งบ่งบอกถึงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการครั้งแรก (onset of psychotic symptoms) จนถึงช่วงเวลาที่เริ่มรับการรักษาด้วยยา ทั้งนี้ Oliver D. Howes และคณะ จาก King's College London, UK ได้ทำการศึกษาแบบ umbrella review และ random effects meta-analysis เพื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ DUP และการพยากรณ์โรค ที่มีรายงานในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งได้ทำการวิเคราะห์แบบ integrative evaluation จากนั้นจึงรายงานผลในวารสาร World Psychiatry (2021; 20: 75-95)

Related News

ประสิทธิภาพของ therapeutic agents ช่วยรักษาอาการทางจิตที่เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม

pimavanserin แตกต่างจากยาต้านอาการทางจิต (antipsychotics) ที่มีอยู่เดิม เนื่องจากไม่ได้ออกฤทธิ์ผ่าน dopamine D2 receptors แต่ออกฤทธิ์เป็น inverse agon...

23/08/2021

MEDICAL Psychiatry

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us