ใยอาหารไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งกระเพาะอาหาร

MEDICAL Oncology

29/01/2021

Medical Tribune

กลุ่มวิจัยจาก Epidemiology and Prevention Division, Research Center for Cancer Prevention and Screening สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคใยอาหาร (dietary fiber) กับความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งกระเพาะอาหารใน JPHC Study ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ multi-purpose cohort study โดยมีการติดตามระยะยาวในอาสาสมัครที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับอาหารกว่า 90,000 คน และรายงานผลการศึกษา Int J Cancer (2020 doi: 10.1002 / ijc.33450) ว่า การบริโภคใยอาหารไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงของมะเร็งกระเพาะอาหาร

Related News

ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นมะเร็งจากการ oral sex

ในอดีตมีการศึกษาพบว่า oral sex เพิ่มความเสี่ยงต่อโรค human papillomavirus-related oropharyngeal cancer (HPV-OPC) Virginia E. Drake และคณะจาก Johns Hop...

22/01/2021

MEDICAL Oncology

Atrial fibrillation อาจเกิดภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังดื่มไวน์เพียงแก้วเดียว

ไวน์เพียงแก้วเดียวก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (atrial fibrillation; AF event) ได้ทันที จากการศึกษาโดย Gregory M. Marcus และคณะ...

13/09/2021

MEDICAL Internal Medicine

“ข่าวดี” และ “ข่าวร้าย” เกี่ยวกับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหลังจากมีภาวะสมองขาดเลือดชั่วขณะ

Vasileios A.Lioutas และคณะ จาก Harvard Medical School สหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินการศึกษาแบบ retrospective cohort study เกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอ...

23/02/2021

MEDICAL Internal Medicine

PPIs เสี่ยงเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารหรือไม่

ปัจจุบัน มีรายงานหลายการศึกษาชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ proton pump inhibitors (PPIs) กับความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร แต่หลายการศึกษาเป...

02/08/2021

MEDICAL Oncology

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us