วิสัญญีแพทย์และแพทย์ในแผนก ICU มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 น้อยกว่าแผนกอื่น

MEDICAL COVID-19

19/01/2021

Medical Tribune

ในเดือนพฤศจิกายน 2020 มีรายงานการเสียชีวิตของวิสัญญีแพทย์เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เป็นครั้งแรกในสหราชอาณาจักร เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ Tim M. Cook จาก Royal United Hospitals Bath และ Simon Lennane แพทย์ในรัฐเฮริฟอร์ดเชียร์ สหราชอาณาจักร ได้ทำการตรวจสอบการรายงานก่อนหน้านี้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ความเสี่ยงต่อการมีอาการรุนแรงขึ้น และความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต จากการปฏิบัติงานในห้อง ICU รวมถึงการนำสลบ และได้รายงานผลการศึกษาในฐานะ Editorial ลงในวารสาร Anaesthesia (วันที่ 11 ธันวาคม 2020, ฉบับออนไลน์) ว่า “ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของวิสัญญีแพทย์และแพทย์ในแผนก ICU ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณ 1 ใน 2 ถึง 1 ใน 4 ของบุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ต้องเผชิญหน้ากับผู้ป่วย”

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us