ข้อบกพร่องหลายประการที่พบในบทความวิชาการที่เป็น “gold standard” ของการทดสอบ PCR

MEDICAL COVID-19

19/01/2021

Medical Tribune

ปัจจุบันการทดสอบ polymerase chain reaction (PCR) ได้ถูกนำไปใช้ในการวินิจฉัยโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 กันทั่วโลก ซึ่งเป็นการทดสอบที่ใช้วิธีตรวจจับการมี/ไม่มียีนของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 และในบทความที่เผยแพร่เรื่องลำดับยีนของ SARS-CoV-2 ครั้งแรก (Euro Surveill 2020; 25: 2000045) ถือว่าการทดสอบ PCR เป็นวิธีตรวจมาตรฐาน (gold standard) อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ทั้ง 22 ท่านจาก International Consortium of Scientists in Life Sciences (ICSLS) รวมถึง Pieter Borger นักพันธุศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้ออกมาเรียกร้องให้ถอดถอนบทความออกจากวารสารเนื่องจากบทความดังกล่าวมีข้อบกพร่องทางวิทยาศาสตร์หลายประการ

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us