ผลการเปรียบเทียบระหว่าง COVID-19 และไข้หวัดใหญ่อย่างละเอียด

MEDICAL COVID-19

12/01/2021

Medical Tribune

Lionel Piroth และคณะจาก Dijon University Hospital ประเทศฝรั่งเศส ได้ทำ retrospective cohort study เพื่อเปรียบเทียบระหว่างไข้หวัดใหญ่ (seasonal influenza) กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยใช้ข้อมูลจาก French national administrative database (PMSI)* และรายงานผลการศึกษาในวารสาร Lancet Respir Med (วันที่ 17 ธันวาคม 2563, ฉบับออนไลน์) ว่า COVID-19 มีแนวโน้มจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบทางเดินหายใจ (respiratory complications) ที่รุนแรงกว่าไข้หวัดใหญ่ โดยพบว่าผู้ป่วย COVID-19 มีอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลสูงกว่าถึงเกือบ 3 เท่า

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us